۳

2woyxw6.jpg

گله

به انتظار چوپان نشسته است

گرگها زوزه می کشند

چای سرد می شود

 

فریبا

 

***

 

تو تلخ و بی حوصله ای

من از تو بی حوصله تر

تا چه کسی آتش را برافروزد؟

 

آرش

 

***

 

بر و بر نگاهش کرد

مثل بز

به انتظار یه فنجان چای

یک عمر!

 

انتظار

 

***

 

به جای چای

ای کاش

علف دم کرده باشد کتری چوپانمان امروز

 

آزاده

 

***

 

بز های خسته عجب خوش لمیده اند!

چوپان کجاست نی لبکی بر دهان برد؟

شکوفایی

 

***

 

خسته از جوشش روزانه

در انتظار جوششی دیگر

جوششی بدون بخار شدن

 

بهترین

 

***

 

عصیان کتری

فریاد خاموش چشمها

و چوپان در راه است

 

صاحب کریم زاده پاریزی

 

***

 

گله در آرامش غرق شده

آن طرف تر اما

پنجه در پنجهء هم بافته اند

گرگ و چوپان جوان

 

رضا سامی

 

***

 

صدای نی

تا آبادی نرسید

در مرتع گم شد

دل پسر چوپان

 

هیلا

 

***

 

آرام بنشینید

کنار

آتش چوپان

صحرا در و پیکر ندارد

 

آشنا

 

***

 

سبز و سیاه و خاکی و آتش

رنگین کمان مرد چوپان

در صدای نی لبک

حبس است...

 

آشنا

 

***

 

 

/ 17 نظر / 16 بازدید
نمایش نظرات قبلی
آزاده

به جای چای ای کاش علف دم کرده باشد کتری چوبانمان امروز....

فريبا

گله به انتظار چوپان نشسته است گرگ ها زوزه می کشند چای ، سرد مي شود

شکوفايی

پوکید ذهن هيمه و کتری سیاه شد! ... --- بزهای خسته عجب خوش لميده اند ... چوپان کجاست نی لبکی بر دهان برد ... !!!؟ *

بهترين

خسته از جوشش روزانه در انتظار جوشش دیگر جوششی بدون بخار شدن

zarifi

عيد قربان --------------------------------- تشنه بر فرازحيرت بانگاهی از عطش چشمان گوسفدی در قربانگاه.

صاحب کريمزاده پاريزی

عصيان کتری! فرياد خاموش چشمها وچوپان در راه است!!!!!!!!

رضاسامی

گله در آرامش غرق شده آن طرف تر اما پنجه در پنجه ی هم بافته اند گرگ و چوپان جوان.

هيلا

صدای نی تا آبادی نرسيد در مرتع گم شد دل پسر چوپان

آشنا

سلام: سبز و سیاه و خاکی و آتش رنگین کمان مرد چوپان در صدای نی لبک حبس است...

آشنا

... آرام بنشینید کنار آتش و چوپان صحرا در و پیکر ندارد