۸

mushroom

سمی یا غیر سمی

برای مورچه فرقی نمی کند

همیشه پناهگاهی

رضا سامی

**********

از اینها می خواهم من

کلاه چوبی!

انتظار

**********

اتحاد

قارچ ها چه شعور آگین اند

با هم بودن را فریاد می کنند

مهر سا

**********

چون قارچ سر میکشم

به هر جا که نشانی از سبزی ات باشد

حال تصمیم با توست

بگو ببارد بارن یا من خود رو باشم

آرش

**********

 

/ 4 نظر / 18 بازدید
مهرسا

اتحاد٬ قارچ ها چه شعورآگین اند٬ «با هم بودن» را فرياد می کنند.

آرش

چون قارچ سر ميکشم - به هر جا که نشانی از سبزی ات باشد - حال تصميم با توست - بگو ببارد باران يا من خود رو باشم ؟!

رضاسامی

سمّی يا غير سمّی برای مورچه فرقی نمی کند هميشه پناهگاهی