۷
ساعت ۱:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/٩/۱٧ 

کاش آن سوی دیواری که من را جدا کرد از تو

باغی باشد پر از حضور پرندگان

و کوهی که در آن رود جاریست

و دشتی که هر چه می بینی امید است

کاش آنسوی دیواری که من را جدا کرد از تو

نور باشد مانند جایگاه تو در من

جواد شمسم

***

به انتظار تو

تمام آب کتری را جوشیدم

کتری قل قل کرد و تو دم کشیدی

آه!

چقدر من به تو معتادم

ای چای!

م . سایانی

***

در انتظار چای نشسته ام

پس هستم

م . سایانی 

***

زغالگیر دو شانه دارد

کتریها هم دو تا هستند

زن تنها

علیرضا روشن

***

گرم می شوم...

شعله می کشند...

خاطرات دور

چشم های سرخ...

عطر دود هیزم نمور

آشنا

***

در رویاها یش

پرسه می زند

زن

بی خبر از صدای کتری

سارا

***

چقدر کتری سوزانده

این انتظار بیهوده

حسین مصطفی پور

***

من در انتظار تو

اهل قهوه خانه

در انتظار چای

حسین مصطفی پور

***


کلمات کلیدی: