۵
ساعت ٥:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/٩/۳ 

حالا نه این راهها

نه تونلها

نه چراغها و روشناییها

...نه حتی این چند شاخه گل

...نه هیچ چیز

مرا به تو نمی رساند

تو را به یادم نمی آورد

حالا راهها دور

چشمها کم سو

خاطره ها مبهم دور دور

...زمستان سردیست!

جیرجیرک

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

می آیم

با خوشه ای نرگس

وعشقی که هیچ چیز

مانعش نتواند بود

نه این ترافیک

نه آن ترسهای ناشناس

فریبا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در آسمانم نیز ماشینها در حرکتند

پس کجا نفس بکشم؟

جایی به از این قفس؟

علی یوسفی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نه گل نه ترافیک

هیچکدام سکوتم را نشکستند

غروب هنوز هم غروب است!!

آرش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نه بر اسب سفید

بلکه امروز سوار بر ماشین گل می خرد

فردا را نگرانم

رضا سامی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بیچاره گلهای نرگس

که بی تاب دستهای تواند

گمشده ء بی بازگشت من!

فریبا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نرگس

خواهر روسپی نگاه

همه چیز به هم ریخته است

علیرضا روشن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پلها

گلها

دروغ

لطفا از زیر بگذرید

لبخند

مهدی


کلمات کلیدی: