۱۰
ساعت ٢:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۱٠/۸ 

 

 

در سفيدبرفی ِ قلبم

هميشه سرخ خواهد ماند

گل‌ ِ مهربانی هات

رضا سامی

  ******

گل غريب است

در انبوه زمستانی برف...

کاش از راه

بهاری برسد ...

شکوفایی 

******

زتک درخت

به

غربت

گلی هويدابود

که

سر به زانوداشت

ظریفی

******

در تقابل با سرماو يخزدگی

اميد غنچه !لبخنديست که

برلبهای رهگذران مينشاند

 محمد

******

اگرچه دلگیر، اگرچه سرد،

زیباست تنهایی٬

من، گونه ی برف را گل می اندازم.

 مهرسا

******

 اگرچه دلگیر، اگرچه سرد،

در زمستان استخوان شکن، زیباست تنهایی

من، گونه ی برف را گل می اندازم.

مهرسا

******

چه شاداب می نمايد

در تنهايیي ِ پر برفش

شاخه گل صورتی

زنی زيبا

در ابتداي ميانسالي

فریبا

******

برف برای ما زيباست

گردن گل را اما

خم می کند ميشکند

شیرین

******

ای کاش بتکاند

خورشید

از شانه هایم

غبار زمستان را

حسین مصطفی پور

******

خسته از کنکاشی بیهوده

بی نصیب از آخرین یادگار بهار

در اندیشهء

            پاسخ چشمهایی منتظر

حسین مصطفی پور

******

با یک گل بهار نمی شود

وگلی کوچک میان برف

پوز خند می زند

حسین مصطفی پور 

 


کلمات کلیدی: