۹
ساعت ۱٢:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۱٠/۱ 

بهار آمدنت را منتظرند

مردمان روستای چشمم

برگرد...سردم است

رضا سامی 

**********

کلبه ای در دل کوه

بیشه ای پر از علف

و درختان بلند

کاشکی خانهء ما آنجا بود

م . سایانی 

**********

شیروانیهای دهکده

پیکانهایی رو به تو

"ها " کن مرا این روزها عجیب دلسردم

مهرسا 

 ******

بساط کلبهء ما

زير ابر مدفون است

وبر نجابت اسب

قصه ام تمام نشد.


ظريفی
***


کلمات کلیدی: