۱
ساعت ٥:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۸/٧ 

گشتم و گشتم و گشتم...

تا بستري باشي

شكفتنم را

 

رضا سامي

***

 

شايد هرگز نفهمد

عاشقانه با كه درد دل مي كند

 

 

مهدي معارف

***

 

آن مرد

با بوسه اي نيلوفري

حلق آويز شد

 

 آميرزا قلمدون

***

 

رختي نيلوفرانه بر بند

و دل من

با هواي وزيدني

در بند...!

 

آميرزا قلمدون

***

 

طنابي كه با نيلوفر خودش را دار مي زند

طناب نيست

 

آقاي هيچكس

***

 

زندگي به همين سادگي شروع مي شود

.

از جايي كه فكرش را هم نمي كني!

 

فرهود

***

 

تكيه زده...

بر طنابي

همرنگ آسمان

به موازات زمين

نيلوفري بي پناه

 

 

آشنا

***

 

زير سايهء ديوار

روي طناب آبي تكرار

قامت مي بندد...

به نيت نور

نيلوفري رنجور

 

 

آشنا

     

***

 

 

توي سبد مانده

مشتي لباس خيس

نيلوفري روي طنابم

نرم خوابيده

...هيس...

 

 

آشنا

     

  ***

 

از طناب آبي مادر بزرگ

مي رسه تا آسمون

اگه دست عاشقی

دوباره بپيچدش به ستون

 

آشنا

***

 

بوي زندگي گرفتم

روزي كه تو نباشي

من هم خشكيده ام

 

هيلا

***

 

پيچ در پيچ

در بلنداي طناب

زندگي مي سراید

 

 

الهام كيانپور

***

 

بر آبي سترگ طناب

كرشمهء نيلوفرانه اي

چه غمگنانه مي گسترد...

 

 

يولاند

***

 

فريبم نده

جوانه زدن

كار تو نيست

 

 

 مهسا   

***

بين تو و او

خطها همه فاصله بود...

 

 

مهسا

     

     ***

 

ريسمان گسسته ات را

با جوانه پيوند نزن

پيوسته نخواهي شد!

 

مهسا

***

 

آرام بخواب

روي پاي بيجاني

كه سالهاست خواب رفته است

 

 

  حامد  

   ***

 

آمادهء مصاحبه است

قهرمان پرش ارتفاع المپيك گلها...

 

حامد

***

بعضي از دوستان كارهايي در حال و هواي هايكو و فوتو هايكو اراِئه كرده اند كه از نوشتن

آنــها در ميان طرحها و كارهاي كوتــاه دوستان معذوريم اما به خاطر احترام به زحمتي كه

كشيده انداين آثـار را جداگانه مي آوريـم اما از هفتهء آينـده فقـط کارهایی که طرح یا شعر

کوتـــاه باشند قابل قبـــول است لازم به ذكر است آثاري را كه در ميان هيچ كدام از اين دو

قسمت قـرارندارند آثاري هستند كه يا بين شعر كوتاه و هايكو معلقند يا بيشتر نثرهستند.

تابيده به بند رخت

يك نيلوفر

پيراهن شسته زير لب مي گفت

 

 

مژگان بانو

***

 

در فراق خورشيد

چشم هايش را بسته

نيلوفري خسته

 

 

آشنا

***

 

به سپاس از يك روز شستشو

ريسمان گل مي دهد

براي كارگر خسته

 

مسعود بهروان

***

 

ترتيب آثار تصادفي ست و نشانهء برتري كارهاي ابتدايي نسبت به کارهای انتهایی نیست.

 


کلمات کلیدی: